torsdag 19 april 2018

v. 16

Onsdag
·         NP SO
Torsdag
·         Lektion gör det ni själva vill inför provet – 100% fokus

v. 16


Torsdag
·         Läs kap 5
·         Delar av filmen ”before the flood”
·         Jobba med uppgiften 
Fredag
·         Läs om ”ekologiskt fotavtryck” s. 50-53 i geografiboken
·         Kartkunskap – läxa till fredag Sydamerika
·         Jobba med uppgiften
·         https://fairtrade.se/resursbank/resurs/filmer/ film ”hej då fattigdom”

onsdag 18 april 2018

v. 16

Onsdag
·         Genomgång Sverige under 1800-talet – likheter och skillnader från Industriella revolutionen
·         Sitt i grupper om 2 och hitta jämförelser, likheter och skillnader
·         Utvandringen film http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2250
Torsdag
·         KAHOOT!
·         Utvärdering https://goo.gl/forms/SrHLe0iVBu24uLB03
·         Repetera begrepp

söndag 15 april 2018

v. 15

Torsdag
·         Repetera avslutet på revolutionen helklass
·         Resultat tillbaka - Var är jag? Vart ska jag? Hur når jag dit?
·         Diskussion i grupper – vilka grupper vann och vilka förlorade på revolutionen? Var franska revolutionen något som var bra eller dåligt? Vilka argument fanns för respektive mot en revolution? Var alla fattiga för och alla rika mot?

v. 15

Torsdag
·         Rättning och matris tillbaka.
·         Läs kap 3
·         Jobba med uppgiften
Fredag
·         Läs kap 4 jobba med uppgiften  

onsdag 28 mars 2018

v. 13


Onsdag
·         Repetera anteckningarna
·         Genomgång sista delen anteckningarna
·         Gör uppgift s. 131 enskilt -  lämna in.
·         När man är klar jobbar man med frågor och 4 alternativ.
·         Läs s. 137-139

v. 13

Onsdag
·         Genomgång principer demokrati  
·         helklass
·         läs s. 185-187 gör uppgift

·         Om man är nyfiken kan man kolla på gamla np https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap/hamta-prov
·         Repetera med filmer http://so9an-veingeskolan.blogspot.se/
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film valskola 

fredag 23 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Jobba med uppgiften - inlämning fredag
Torsdag
·         Sveriges minoriteter genomgång 
·         Öva gamla NP i helklass

v. 12

Torsdag
·        Rättning och matris tillbaka
·         Genomgång av pedagogisk planering och uppgift KLICKA FÖR ATT SE DEN
·         Läsning i boken s. 98-99
Fredag 
·    Gick igenom begrepp
  • Elevuppgift palmolja läs del 2 och jobba vidare
  • Läxförhör Nordamerika 

torsdag 22 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Giljotinen och dödsstraffet
·         Genomgång orsaker till revolutionen
·         Läs s. 128-130 själva. Förklara ståndssamhället i Frankrike. Vad var generalständerna?
Torsdag

fredag 16 mars 2018

v. 11


Onsdag
·         Resultat tillbaka - var i i världen
·         Jobba med uppgift
Torsdag
·         Nationella prov - inställd lektion

torsdag 15 mars 2018

v. 11

Onsdag
·         Kolla matris när dom skriver. Förklara betygen.
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
Tror ni att svaret på detta går att finna i deras historia? Hur ser rasismen ut idag i USA?

v. 11

Torsdag
·         Tolka väderapp
·         Läs s. 80-83
·         Rita vattnets kretslopp - rätta sen på sid 84
·         Visa introfilmerna – läxa - vad finns hemma? Vad vet dom ni bor ihop om palmolja?
·         Utvärdera området
Fredag
·         Utvädring genomgång
·         Genomgång av läxa
·         Vad vet ni om Palmolja?
·         http://youtu.be/3Bk3b_RpbKU
·         Dela ut häftet Palmolja WWF elevhäfte, läsning första delen
·         Nordamerika – läxa till fredag

måndag 12 mars 2018

v. 10


Onsdag
·        Se filmen och gör analysen 
Torsdag
·         Se filmen och gör analysen - inlämning fre v. 11

v. 10


Onsdag
·         Jobba med uppgiften
·         När man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/3-klimatzoner-och-vaxtlighet/begrepp-p--flera-spr-k öva begrepp, blindkartor indien eller Brasilien
·         Kolla era anteckningar - repetera:
         Förklara och repetera för varandra i grupper
1.      Skillnaden mellan klimat och väder
2.      Varför solen kan upplevs vara röd på morgonen eller kvällen
3.      Vad ordet zenit innebär
4.      Vad GIS är för något
5.      Hur jordens bana runt solen fungerar
6.      Varför vi har årstider
Torsdag
·         Påminn om inlämning idag 18.00, kopiera hibas
·         Vad finns det för väder? Vad påverkar vädret?  http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2238 film om väder - anteckna
·         Läs s 78-80 – varför blåser det?

v. 10


Onsdag
·         Stencil "platser"
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         Läs s. 180-181
·         Stencil "namn, läge.."
·         jobba - inlämningsdatum den 23 mars
·        Om man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/15-u-landerna/begrepp-p--flera-spr-k begrepp öva, stenciler

torsdag 1 mars 2018

v. 9

Onsdag
·         Läs s 174-178
·         jobba med uppgiften, start fråga 5
torsdag
·         Läs s. 178-179
·         Nyheter

v. 9

Torsdag
·       Vad är orsak? Händelse? Konsekvens?
·         Läs s. 12-17 gör elevuppgiften via google classroom 
·         blindkartor Indien eller Brasilien
Fredag
·         Fortsätt med uppgiften


v. 9

Onsdag
·         Se filmen "12 years a slave" och gör analysen (33 min)
Torsdag
·         Se filmen och gör analysen 

torsdag 15 februari 2018

v. 7

v. 7
Onsdag
·         Fortsätt gör uppgiften klimatzoner. Lämnas in på fredag. Om man är klar skriver man om kustklimat, inlandsklimat, polarklimat
Torsdag
·         Läs s. 88-89
·         Gör uppgiften parvis från utkik på s. 96-97 - 1, 2, 3
·         Blindkarta - Nordamerika

v. 7

Onsdag
·         Läs s. 166-168
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         Genomgång
·         Jobba med uppgiften - bra om man blir klar med fråga 4

måndag 12 februari 2018

v 7

Onsdag
·         Genomgång 
·         Läs s. 121-123 gör uppgifterna 6-9
·         Kolla upp Jim Crow-lagar
·         Öva på seterra – delstater
Torsdag
·         Gör uppgift s. 124 ”vem äger historien”?
·         Nyheter

fredag 9 februari 2018

v. 6

Onsdag
·         Kunskapskrav vs. Resultat på läxan. Hur resonerar man? 
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U101228-01 film om kolonierna i USA 
Torsdag
·         Genomgång 
·         Vad tycker ni om det vi lärt oss från filmerna? - Diskussion
·         Läs s. 118-121, gör uppgift 1,2,3

v. 6

Onsdag
·         Pedagogisk planering genomgång KLICKA HÄR!
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=DVD1707&db=23 film om jordens rotation
Torsdag
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=DVD1707&db=23 film om dygnet och årstiderna
·         Läxa Asien. De som ej gjort gör onsdag v. 7
·         Påbörja uppgiften i google classroom ”vegetationszoner”

torsdag 8 februari 2018

v. 6

Onsdag
·         Genomgång - rika och fattiga länder
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2304 film globala mål 20 min
·         Jobba med uppgiften 

fredag 2 februari 2018

v. 5

Torsdag
·         Rätt Svar till kartan och kartan
·         Läs s. 38 samt  https://www.studi.se/l/kartor
·         Ta en kartbok och välj ett land. Titta på tematiska kartor. Om man är klar snabbt gör man två, sen rättar någon annan ens svar.
Fredag
·         Blindkartor Asien – läxa till fredag v. 6
·         Utvärdering via padlet https://padlet.com/carolina_magnusdotter/5gj06vtu3305

onsdag 31 januari 2018

v. 4

Torsdag
·         Läs s. 34 
·         Uppgiften "kartan" s. 31
Fredag
·         Blindkartor Europa naturgeografi 
·         Läs s. 36-37

v. 5

Onsdag
·         Jobba och introducera uppgiften via google classroom
Torsdag
·         Genomgång 
·         Jobba med uppgiften 

måndag 29 januari 2018

v .4

Onsdag
·         Genomgång samt välj ut två länder att jämföra
Torsdag
·         Läs s. 163-165

v. 5

Onsdag
·         Medellivslängd genomgång av uppgiften
·         Jämför svaren på frågorna sen förra gången.
·         Vad har du lärt dig om industriella revolutonen? https://padlet.com/carolina_magnusdotter/wf4ctp29mi9c
·         Genomgång
Torsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=vUQNjfhlREk trailer
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U101228-03&db=23 film 15 min + genomgång